Regulamin Chaty Góralskiej

 1. Doba w Chacie Góralskiej trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00.
 2. Pokój gościnny jest do użytku gościa na doby.
 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 4. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 6. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 7. W dzień wyjazdu Goście zobowiązani są umówić się na odbiór pokoju. Przed odbiorem Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń, wyniesienia śmieci i pozostawienia ogólnego porządku.
 8. Kaucja za pokój wynosi 100 zł.
 9. W  Chacie Góralskiej obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00
 10. Osoby niezameldowane w Chacie Góralskiej mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 11. Chata Góralska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utraty kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych oraz sprzętu należącego do Gościa.
 12. Chata Góralska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking jest niestrzeżony.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące na ryzyko Gościa.
 14. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz chodzenia w obuwiu narciarskim.
 15. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych) oraz zażywania narkotyków.
 16. Zadatek od gości jest przeznaczony na bieżące utrzymanie obiektu i nie podlega zwrotowi.
 17. Nie akceptujemy kart kredytowych, płatniczych.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!