Wolne pokoje

STYCZEŃ / LUTY

1. Apartament 5-osobowy (2+3) 30-31/ 1-9, 13-18, 20-28

2. 2-osobowy 23-29 / 7-9, 13-17, 20-28

3. 3-osobowy – / 5-12,23-28

4. 2-osobowy – / 13-17, 20-28

5. 4-osobowy – / 5-19,23-28

6. 4-osobowy – / 5-8, 11-17, 20-28

7. 2-osobowy 25-28, 30-31 / 1-5, 18-27

8. 3-osobowy 25-28, 30-31 / 1-6, 23-27

9. 6-osobowy 25-27 / 6-17, 20-27

10. 2-osobowy 30-31 / 1, 7-8, 10-12, 18-27

11. 2-osobowy 30-31 / 1, 7-12, 18-28

12. 6-osobowy 23-24 / 3-17, 20-28

Zapraszamy!